Diwrnod 3 :)

Mae’n diwrnod 3 o fy ‘100 Happy Days’, a heddiw es i am drio hir iawn i lan y mor. Gyda’r tywydd perffaith a golygfa bendigedig, mae’n anodd credu mai yng Nghymru dwi’n byw!

It’s day 3 of my 100 Happy Days, and today I went for a long walk to the beach. With the perfect weather and a fantastic view, it’s hard to believe that this is Wales!

100 happy days… take two!

Llynedd, wnes i drio’r her ‘100 Happy Days’ sy’n gofyn i chi bostio llun o rhywbeth sy’n gwneud chi’n hapus bob dydd. Er mod i wedi methu llynedd, dwi’n barod am y her tro ‘ma, yn cychwyn HEDDIW! 🙂

Last year, I tried the 100 Happy Days challenge, which asks you to post a picture of something that makes you happy every day. I failed last year, but now I’m ready and I’m starting today! 🙂

image

Dwi wrth fy modd efo’r llun yma! #BestSisters ❤

I absolutely love this picture! ❤

Helo!

Mae blogio wedi bod ‘chydig yn araf yn ddiweddar, es i ar wyliau munud ola i Majorca! Ond fydd blogio normal yn parhau wythnos yma, gan gynnwys OOTD ar gyfer cyfweliad 🙂

Dyma rai o luniau o’r gwylia’:

Hey!

Blogging’s been a bit slow lately, I had a very last minute holiday to Majorca! However, normal blogging will be back this week, including a job interview OOTD 🙂

Here are some of my pics from the hols:

Helo! Enw fi ydi Cari, chwaer Llio, a dyma fy OOTD!

Hey! My name’s Cari, Llio’s sister, and here is my OOTD!

Dwi’n hoff iawn o’r siaced yma. Cefais hyd iddo mewn car boot sale ‘efo Mam!

Mae’r T-Shirt yn dod o F&F yn Tesco. Dwi’n hoff iawn o’r lliwiau pinc a piws. Dyma fy hoff liwiau!

Rhain yw fy hoff sandals o Sketchers. Prynnais i’r sandals yma ar fy ngwyliau yn York! Mae yna calonau bach aur ar yr ochr.

Ar ol gweld fi yn tynnu lluniau ar gyfer y blog, roedd fy chwaer fach Ela eisio ymuno hefyd! Dyma’r lluniau…

I love this denim jacket. I found it at a car boot sale with my Mum!

The T-shirt is from F&F at Tesco. I love the purple and pink colours. They’re my favourite colours!

These are my favourite sandals from Sketchers. I bought them when I was on holiday in York! There are small gold hearts on the side.

After seeing me taking pictures for this post, my little sister Ela wanted to join in too! Here are the pictures…

Taylor Swift and Shoooes!

Dwi’n ffan mawr o Taylor Swift a dwi’n ffan o sgidia’ hefyd. Felly, cymysgwch y ddau efo’i gilydd a be ‘da chi’n gael?

I’m a big fan of Taylor Swift and I’m also a fan of shoes. So, mix them together and what do you get?

image

Mae’r esgidiau yma yn cael eu gwneud gan Keds, sy’n noddi ei taith ‘The 1989 World Tour’. Mae nhw’n dod mewn mwy nag un steil, fel y 1989 Double Decker Slip On! Mae’r dyluniad uchod wedi cael ei ysbrydoli gan ei albwm ‘1989′, sydd wedi gwerthu 90,000 copis!

Fydd y sgidia’ ar gael mis yma ar wefan Keds ac ar wefan swyddogol Taylor.

These shoes are by Keds, the official sponsor of Taylor’s The 1989 World Tour. They come in different styles, like the 1989 Double Decker Slip On. The design above has been inspired by the 1989 album, which has sold 90,000 copies!

The shoes will be available this week on the Keds website and on Taylor’s official website


P.S. Mae genai dudalen Facebook newydd! Cadwch lygaid allan am gystadleuaeth lle fydd cyfle i ennill cerdyn taleb Topshop. Cliciwch YMA i ymweld a’r tudalen!

P.S. I have a new Facebook page! Keep an eye out for a competition to win a Topshop voucher. Click HERE to visit my page!

speedy mani!

The gorgeous colours of Barry M’s Speedy Quick Dry collection caught my eye straight away! And it realy does dry in ‘lightning speed’!

With ‘Eat My Dust’, I got a perfect spring shade mani without the burden of having to sit for aaaages for the paint to dry. It also has a flat brush, which I haven’t seen in Barry M before. It makes application super easy and fast!

Now, to collect the other shades.. How about ‘Lap of Honour’…

Cefais fy nenu gan y lliwiau deniadol casgliad Speedy Quick Dry Barry M yn syth!

Gyda ‘Eat My Dust’, cefais y mani perffaith heb orfod eistedd am oria yn disgwl i’r paent sychu. Mae ganddo brwsh fflat hefyd, rhywbeth nad ydw i wedi gweld  gyda Barry M o’r blaen. Mae hyn yn gwneud paentio yn lot fwy rhwydd!

Rwan, rhaid casglu’r lliwiau eraill.. Beth am ‘Lap of Honour’…

Healthy is the new Skinny!

image

Healthy is the new Skinny is a small organisation that has made a big impact.  

I’m guilty of wanting to be like a model in a magazine, wanting amazing abs and flawless skin. To be totally honest, I wanted it so much that I started hating what I saw in the mirror and spent hours picking out my faults. And I know I’m not alone.

When on Facebook one day, someone shared a post from Healthy is the new Skinny’s Facebook page and, being the curious me, I had a look at what this page was about. From that point, my perception of my body image changed. Instead of picking my faults and putting myself down when I ate, I started picking out and working on my strengths. Instead of wanting the make-believe-bodies, I started liking my own body.

They also sell a range of clothing, from jackets to snapbacks! So, how could I ever resist buying a hoodie? It’s only just arrived, and it’s super comfy!

Check out their online shop by clicking HERE 🙂

Sefydliad bach ydi Healthy is the new Skinny, ond mae nhw wedi cael effaith mawr arnai.

Dwi’n euog o eisiau bod fel modelau mewn cylchgronnau, eisiau abs anhygoel a’r croen perffaith. I fod yn hollol onest, roeddwn i eisiau edrych fel y modelau gymaint, wnes i ddechrau casau beth oeddwn i’n gweld yn y drych. A dwi’n gwybod nad ydw i ar ben fy hun.

Pan oeddwn ar Facebook un diwrnod, roedd rhywun wedi rhannu post gan Healthy is the new Skinny a mentrais i edrych beth oedd y tudalen yma. O’r pwynt yma, newidiodd fy ngolwg. Yn lle pigo ar y namau a casau fy hun wrth fyta, dechreuais pigo fy nghryfderau a gweithio arnynt. 

Mae nhw hefyd yn gwerthu dillad ar eu gwefan, o siacedi i hetiau! Felly sut allai beidio prynnu hoodie?

Ewch i gael golwg ar y siop wrth glicio YMA 🙂

Buddug

image

Gwelais darn o emwaith Buddug am y tro cyntaf mewn Eisteddfod blwyddyn dwytha’, a roeddwn i wrth fy modd efo’r steil unigryw a’r prydferthwch syfrdanol. Felly, prynais darn bach fel anrheg i mam, mwclis calon gyda ‘Cariad’ arni. 

Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, mae Buddug bellach yn byw yn Llundain, wedi mynychu’r Brif Ysgol yno. Mae ei busnes bellach yn 10 mlwydd oed, ac mae’n mynd o nerth i nerth! 

Defnyddiai techneg enamel i greu’r gemwaith, ac yn ol ei gwefan, mae Buddug yn toddi gwydr ar gopr, arian neu dur. Mae hi’n defnyddio haenau gwahanol, ac yn naddu’r dyluniad i fewn i’r haenau.

Beth am edrych ar wefan Buddug i gael golwg ar ei siop?

The first time I saw one of Buddug’s pieces was at an Eisteddfod last year, and I loved the unique rustic style and the stunning beauty they possessed. So, I just had to buy one for my mother, a heart necklace with ‘Cariad’, meaning Love in Welsh.

Originally from North Wales, Buddug now lives in London, having attended University there. Her business is now 10 years old!

Why not have a look at her online shop?

Pretty Timekeeper

image

This addition has been in my accessories collection for a couple of months now. I call it a timekeeper because ‘watch’ or ‘clock’ simply doesn’t suit it. I think ‘timekeeper’ goes with it’s vintage charm better, so ‘timekeeper’ it shall be.

I bought my gem from a stall at Clothes Show Live and I wore my timekeeper the minute I bought it. Until that moment I never realized how handy watches are! When I want to know the time, I look at my phone, which is usually deep in my bag under all the things I don’t need but are there just in case. But now, I can simply look down and there it is! I’m not keen on watches as I find them clumpy and awkward, but this is just perfect.

The best part about this trinket is that it goes with nearly every outfit! I wear a lot of dark colours, so it’s ideal. My only regret is that I didn’t buy more!