Competition!

Hey!

Fancy winning a Topshop Gift Card? Then keep on reading…

I’m giving away a £25 Topshop Gift Card and the rules are super simple.

All you need to do is LIKE my Facebook page and SHARE this post!

Also, for a extra entry, FOLLOW me on  Twitter and RETWEET this tweet!

A winner will be chosen at random

Entry closing time is 18th May at 10.30pm, so get to it!

image

Awydd ennill Cerdyn Taleb Topshop? Cariwch ymlaen i ddarllen…

Dwi’n rhoi Cerdyn Taleb Topshop gwerth £25 i ffwrdd, ac mae’r rheolau yn syml.

Oll sydd rhaid i chi wneud ydi HOFFI fy nhudalen Facebook a RHANNU’R post yma!

Hefyd, am gais ychwanegol, DILYNWCH fi ar drydar ac AIL-DRYDARWCH y trydar yma!

Fydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap

Y dyddiad cau ydi 18 o Fai am 10.30yh

Taylor Swift and Shoooes!

Dwi’n ffan mawr o Taylor Swift a dwi’n ffan o sgidia’ hefyd. Felly, cymysgwch y ddau efo’i gilydd a be ‘da chi’n gael?

I’m a big fan of Taylor Swift and I’m also a fan of shoes. So, mix them together and what do you get?

image

Mae’r esgidiau yma yn cael eu gwneud gan Keds, sy’n noddi ei taith ‘The 1989 World Tour’. Mae nhw’n dod mewn mwy nag un steil, fel y 1989 Double Decker Slip On! Mae’r dyluniad uchod wedi cael ei ysbrydoli gan ei albwm ‘1989′, sydd wedi gwerthu 90,000 copis!

Fydd y sgidia’ ar gael mis yma ar wefan Keds ac ar wefan swyddogol Taylor.

These shoes are by Keds, the official sponsor of Taylor’s The 1989 World Tour. They come in different styles, like the 1989 Double Decker Slip On. The design above has been inspired by the 1989 album, which has sold 90,000 copies!

The shoes will be available this week on the Keds website and on Taylor’s official website


P.S. Mae genai dudalen Facebook newydd! Cadwch lygaid allan am gystadleuaeth lle fydd cyfle i ennill cerdyn taleb Topshop. Cliciwch YMA i ymweld a’r tudalen!

P.S. I have a new Facebook page! Keep an eye out for a competition to win a Topshop voucher. Click HERE to visit my page!