British Soap Awards 2015 – 5 Best Dressed!

Saturday night, the British Soap Awards took place. When I hear the word “award” I instantly think “Ooh nice dresses!”, so here are y 5 best dressed from the red carpet:

Nos Sadwrn, roedd y British Soap Awards yn cymryd lle. Pan dwi’n clywed y gair “awards” dwi’n meddwl yn syth “Www ffrogia’ del!”, felly dyma fy 5 hoff wisg o’r noson:

First up is Fiona Wade from Emmerdale wearing Zeynep Kartal. I love this dress, an unique take on a classic black ball gown.

Emmerdale’s Natalie Anderson wears Enais Chapman in a gorgeous neutural colour!

Nikki Sanderson looks stunning in her white lace dress!

Yn gyntaf mae Fiona Wade o Emmerdale, yn gwisgo Zeynep Kartal. Dwi’n hoff iawn o’r ffrog yma, sy’n tro unigryw ar ffrog ball arferol.

Enais Chapman sy’n cael ei wisgo gan Natalie Anderson o Emmerdale mewn lliw niwtral hyfryd.

Mae Nikki Sanderson yn edrych yn anhygoel yn ei ffrog gwyn lace!

Jasmine Armfield is barely recognisable in a very lovely one shoulder dress, totally different from her goth Eastenders character.

I’m sure Hollyoaks’ Stephanie Waring is channelling Frozen’s Elsa in this icy dress by Nadine Merabi. Even the  hair is Elsa-esque!

Mae Jasmine Armfield yn edrych yn wahanol iawn i’w chymeriad goth yn Eastenders mewn ffrogg prydferth goch.

Dwi’n siwr fod Stephanie Waring o Hollyoaks yn trio edrych fel Elsa o Frozen yn y ffrog hardd yma o Nadine Merabi. Mae hyd yn oed y gwalld yn Elsa-esque!

All pictures used in this post are from this website (click here).

Mae’r llunia o’r post yma yn dod o’r wefan yma (cliciwch yma).

Competition!

Hey!

Fancy winning a Topshop Gift Card? Then keep on reading…

I’m giving away a £25 Topshop Gift Card and the rules are super simple.

All you need to do is LIKE my Facebook page and SHARE this post!

Also, for a extra entry, FOLLOW me on  Twitter and RETWEET this tweet!

A winner will be chosen at random

Entry closing time is 18th May at 10.30pm, so get to it!

image

Awydd ennill Cerdyn Taleb Topshop? Cariwch ymlaen i ddarllen…

Dwi’n rhoi Cerdyn Taleb Topshop gwerth £25 i ffwrdd, ac mae’r rheolau yn syml.

Oll sydd rhaid i chi wneud ydi HOFFI fy nhudalen Facebook a RHANNU’R post yma!

Hefyd, am gais ychwanegol, DILYNWCH fi ar drydar ac AIL-DRYDARWCH y trydar yma!

Fydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap

Y dyddiad cau ydi 18 o Fai am 10.30yh

Helo! Enw fi ydi Cari, chwaer Llio, a dyma fy OOTD!

Hey! My name’s Cari, Llio’s sister, and here is my OOTD!

Dwi’n hoff iawn o’r siaced yma. Cefais hyd iddo mewn car boot sale ‘efo Mam!

Mae’r T-Shirt yn dod o F&F yn Tesco. Dwi’n hoff iawn o’r lliwiau pinc a piws. Dyma fy hoff liwiau!

Rhain yw fy hoff sandals o Sketchers. Prynnais i’r sandals yma ar fy ngwyliau yn York! Mae yna calonau bach aur ar yr ochr.

Ar ol gweld fi yn tynnu lluniau ar gyfer y blog, roedd fy chwaer fach Ela eisio ymuno hefyd! Dyma’r lluniau…

I love this denim jacket. I found it at a car boot sale with my Mum!

The T-shirt is from F&F at Tesco. I love the purple and pink colours. They’re my favourite colours!

These are my favourite sandals from Sketchers. I bought them when I was on holiday in York! There are small gold hearts on the side.

After seeing me taking pictures for this post, my little sister Ela wanted to join in too! Here are the pictures…

Met Gala 2015

The annual Met Gala has been and gone for another year and this year, in my opinion, was the best year ever in terms of the outfits. This year’s theme was China: Through the Looking Glass and the oriental-inspired dresses were simply amazing.

I’ve chosen my top 5 glamorous outfits from this year’s Gala:

Selena Gomez wearing Vera Wang. Can anyone wear white better than Selena here? I doubt it!

Cara Delevingne wearing fellow Brit Stella McCartney with gorgeous and very unique body paint. She also broke Anna Wintour’s no-selfie-ban, posing for a snap with Justin Bieber!

Bee Sheefer wearing a classic oriental themed Alexander McQueen gown, with colours complementing her skin tone very well.

Jennifer Lawrence wearing Dior Haute Couture. Let’s be honest, JLaw can wear anything and look stunning. 

Carey Mulligan wearing Balenciaga, looking very elegant and modern! 


Mae’r Met Gala blynyddol wedi bod a wedi mynd a, yn fy marn i, hwn oedd y flwyddyn gora’ o ran gwisgoedd. Y thema blwyddyn yma oedd China: Through the Looking Glass a roedd y dwyreiniol yn anhygoel.

Dwi wedi dewis fy 5 hoff wisg o’r gala:

Selena Gomez yn gwisgo Vera Wang. All rhywun wisgo gwyn yn well ‘na Selena ‘ma? Dwi’m yn meddwl!

Cara Delevingne yn gwisgo ac yn cefnogi cyd-Brydeiniwr Stella McCartney, gyda paent corff prydferth ac unigryw. Hefyd, wnaeth Cara dorri rheol dim selffi Anna Wintour, wrth dynnu llun gyda Justin Bieber!

Bee Sheffer yn gwisgo Alexander McQueen, gyda patrwm clasurol dwyreiniol.

Jennifer Lawrence yn gwisgo Dior Haute Couture. I fod yn onest, all JLaw wisgo unrhyw beth ac edrych yn wych.

Carey Mulligan yn gwisgo Balenciaga, yn edrych yn modern iawn!

Pictuers used above come from the Vogue website. Click here for more!

Daw’r lluniau a ddefnyddiwyd uchod o wefan Vogue. Cliciwch yma am fyw!

Taylor Swift and Shoooes!

Dwi’n ffan mawr o Taylor Swift a dwi’n ffan o sgidia’ hefyd. Felly, cymysgwch y ddau efo’i gilydd a be ‘da chi’n gael?

I’m a big fan of Taylor Swift and I’m also a fan of shoes. So, mix them together and what do you get?

image

Mae’r esgidiau yma yn cael eu gwneud gan Keds, sy’n noddi ei taith ‘The 1989 World Tour’. Mae nhw’n dod mewn mwy nag un steil, fel y 1989 Double Decker Slip On! Mae’r dyluniad uchod wedi cael ei ysbrydoli gan ei albwm ‘1989′, sydd wedi gwerthu 90,000 copis!

Fydd y sgidia’ ar gael mis yma ar wefan Keds ac ar wefan swyddogol Taylor.

These shoes are by Keds, the official sponsor of Taylor’s The 1989 World Tour. They come in different styles, like the 1989 Double Decker Slip On. The design above has been inspired by the 1989 album, which has sold 90,000 copies!

The shoes will be available this week on the Keds website and on Taylor’s official website


P.S. Mae genai dudalen Facebook newydd! Cadwch lygaid allan am gystadleuaeth lle fydd cyfle i ennill cerdyn taleb Topshop. Cliciwch YMA i ymweld a’r tudalen!

P.S. I have a new Facebook page! Keep an eye out for a competition to win a Topshop voucher. Click HERE to visit my page!

Rituals Cosmetics!

Hey!

A couple of weeks ago, guest blogger Maria from Universo Larita wrote about Rituals Cosmetics and a couple of days later I received a little present from my mum.. a Rituals Cosmetics box set!

I’m so glad I got to try these products for myself. They smell amazing and I love setting aside an evening to pamper myself!

The box set included the Good Luck Scrub, Fortune Oil, Touch of Happiness body cream and Happy Buddha foaming shower gel.

I really recommend trying them out for yourself! They’re an affordable treat, and a great gift for a friend! 

New Shoes!

You know that feeling when you put new shoes on and suddenly everything is right?

So I’m on a family holiday this week in York, and the best thing about here is the best shops are a 3 minute drive away! You’ve got H&M, Topshop, River Island… And they’re all open until 8pm! I think I may have found heaven on Earth…

Anyway, I popped into H&M last night and I fell head over heels (get it?) for a cute pair of flats. It’s not often that I see flats and instantly need them, but these were an exception.

These are actually my first spotty item, and I love them! They were only £7.99, and there were a massive variety of flats. Maybe I’ll have to go back for some more…

Dwi ar gwyliau gyda’r teulu yn Efrog, a’r peth gora’ am y lle ydi mae yna lu o siopau 3 munud i ffwrdd! Mae ‘na H&M, Topshop, River Island… A mae nhw i gyd ar agor tan 8pm! Dwi’n meddwl dwi wedi dod ar draws nefoedd…

Beth bynnag, es i i H&M neithiwr a wnes i ddod ar draws par o esgidiau fflat ciwt yma, a dwi wrth fy modd gyda nhw!

Dim ond £7.99 oedden nhw ac roedd yna amrywiaeth mawr o esgidiau tebyg. Efallai fydd yn rhaid i mi fynd yn ol am fwy…

WISH LIST – Tobi

When I browse Tobi’s website, I ALWAYS want something. 

Pan dwi’n edrych trwy gwefan Tobi dwi eisiau pob dim!

1 Top Savior Cardigan

When those summer nights get cold, this cardigan is perfect to keep warm and it will 100% compliment your outfit, whatever it is!

Pan mae nosweithiau’r haf yn dechrau oeri, mae’r gardigan yma yn berffaith i gadw’n gynnes!

2 Buckle Me Down Dress

This dress is available in a range of colours, but black is my favourite! Ye, it might be bra-awkward, but it’s still gorgeous!

Er fod y ffrog yma ar gael mewn amryw o liwiau, du yw fy ffefryn i!

3 To The Point Top

Black, again… But it’s so versatile! You can dress it up and dress it down!

Du, eto… Ond mae’n aml-bwrpas iawn!

4 Cool Autumn Nights Jacket

Autumn might have come and gone, but I think this would be easily rocked on spring-time nights out too!

Do, mae’r hydref wedi bod, ond dwi’n meddwl fod y siaced yma’n gallu cael ei wisgo allan yn y gwanwyn hefyd!

5 Somedays Lovin Insightful Wool Coat

This colour is so so rich and punches your average pastel-ridden spring wardrobe in the face

Mae’r lliw yma mor gyfoethog!

6 Dreams Of Paradise Dress

This dress makes me want to be on a beach-side bar with an endless supply of cocktails…

Mae’r ffrog yma yn gwneud i mi eisiau bod ar lan y mor gyda nifer fawr o goctels…

7 More To Love Top

Barlet tops aren’t really my thing.. But overlayed with lace, it’s perfect, especially complimented with this skirt! I need this outfit!

Tydw i ddim yn hoff iawn o tops barlet.. Ond gyda lace drosto, mae’n berffaith. Yn enwedig gyda’r sgert! Dwi angen y gwisg yma!

OOTD

That feeling then your outfit is on point…

This is my current most favourite outfit, because it’s fusing all my favorite pieces together in one casual comfy outfit.

These boots are my best T K Maxx find EVER. At £50 they were so worth trawling through the mountains of unorganized chaos of footwear. They’re a bit scruffy by now, so any boot-cleaning tips would be much appreciated!

This top is one of my many striped pieces, and it was quite cheap from H&M. I love stripes and how they flatter any body shape!

Good jeans are very hard to come by. Most jeans are either loose fitting or you’re fighting your way into them. However, these jeans, Molly Skinny Jeans from River Island, are PERFECT. Seriously, they’re the best jeans I’ve ever come across and I doubt that I’ll find better ones ever again! They hug in all the right places without being uncomfortable. 

Hwn yw fy hoff gwisg i ar y funud, gan ei fod yn cynnwyd fy hoff dillad i i gyd.

Mae’r bwts o T K Maxx, ac yn costio £50 roedd nhw’n werth chwilio trwy’r mynyddoedd o ‘sgidia bler! Mae nhw ychydig yn fudr erbyn hyn, felly fyddai’n gwerthfawrogi unrhyw tips glanhau!

Mae’r top yma yn un o’n hoff darnau streips, a roedd yn eithaf rhad o H&M. Dwi’n hoff iawn o streips a sud mae nhw’n camol unrhyw siap corff.

Mae par da o jins yn anodd iawn i’w ffeindio. Mae nhw’n unai rhy llac neu mor dynn mae rhaid cwffio dy ffordd i mewn iddyn nhw. Ond, mae’r jins yma, sef Molly o River Island, yn BERFFAITH. Wir, rhain ydi’r jins gora’ dwi erioed wedi gweld a wnai byth ffeindio rhai gwell!

WISH LIST – Motel Rocks

One of my favourite dresses was bought from Motel Rocks, featured in my blog a couple of months ago (here!). I’ve got so so sooo many things I’ve been meaning to buy, so here’s my quick round-up.

Mae un o’n hoff ffrogiau wedi dod o Motel Rocks, a oedd mewn post ar fy mlog ychydig yn ol (yma!). Mae genai gymaint o betha’ dwi eisiau eu prynnu, felly dyma ychydig ohonynt.

1 Delta D Ring Wrap Midi Dress in Black

Simplicity is always my key to a great outfit, and this dress is simply perfect! With a little ring detail, I reckon it could be a pretty versatile dress.

Rwy’n credu mai symlrwydd sy’n gwneud gwisg gwych a di-amser, felly mae’n ffrog yma’n berffaith!

2 Kimono Jacket in Denim Blue

I haven’t been too keen on the recent kimono trend, but this is an exception! I love the 90s vibe of this outfit!

Tydw i heb fod yn rhy siwr o’r trend kimono diweddaraf, ond mae hwn yn wahanol! Dwi’n hoff iawn o vibe y 90au!

3 Deborah Off The Shoulder Dress in Breton Stripe

White/Navy stripes are my absolute FAVE! And an off the shoulder stripe garment? YES!

Dwi’n caru streipiau gwyn/navy! 

4 Antonia Skater Skirt in Museum Floral Coral

The absolute perfect skirt for spring, with punchy colours and a bold print!

Y sgert perffaith ar gyfer y gwanwyn, gyda lliwiau a print bold!

5 Motel Vintage Alexa Maxi Dress

I’ve been DYING to buy one for at least 2 years! And FINALLY I’ve bought one! (OOTD post to follow!)

Dwi wedi bod eisiau prynnu un ers o leiaf 2 blwyddyn! Ac o’r diwedd dwi wedi prynnu un!

6 Vintage Narla Dungaree Dress

How cute is this dress! And in cute polka dots too with a flattering navy tone!

Ylwch ciwt ‘di’r ffrog yma! A gyda polka dots!

7 Replay Equinox Vintage Sunglasses in Tortoiseshell

Last summer, my boyfriend bought me a similar pair and they became my summer-statement-piece and I wore them with EVERY outfit! Unfortunately, they got sat on… So these HAD to be in my wishlist!

Haf dwytha’, cefais bar tebyg yn anrheg gan fy nghariad a roeddwn i’n gwisgo nhw gyda POB gwisg! Ond, wnaeth rhywun eistedd arnyn nhw.. Felly roedd RHAID i mi gynnwys rhain yn y wishlist!