New shoooes!

Purchasing new shoes has to be the best feeling ever, ignoring the small pang of guilt when you realise how much you’ve spent.

I’ve wanted a pair of similar shoes for quite a while, and I finally plucked out my credit card to snap them up!

Dwi’n meddwl mai prynnu ‘sgidia newydd ydi’r teimlad gora’ ‘rioed, ar wahan i’r euogrwydd ar ol sylwi faint dwi ‘di gwario.

Dwi wedi bod isio ‘sgidia tebyg ers oesoedd, a dwi wedi cael par o’r diwadd!

image

These are from ASOS, but I’ve had to stick some shoe gel things in from Primark for added support. I bought them to wear with this dress, also from ASOS. This is just a quick selfie, but I’ll put proper pictures up soon! 🙂

Mae’r ‘sgidia yma o ASOS, ond roedd rhaid i mi roi rhyw fath o gel o Primark ynddyn nhw er mwyn cael well ffit. Prynnais i’r ‘sgidia i fynd efo’r ffrog yma, hefyd o ASOS. Dim on selfie sydyn ‘di hwn, ond sydd llunia’ gwell i fyny yn o fuan! 🙂


P.S. There’s still plenty of time to take part in my competition! CLICK HERE for more details!

P.S. Mae digon o amser i cymryd rhan yn y gystadleuaeth! CLICIWCH YMA am fwy o fanylion!

OOTD

That feeling then your outfit is on point…

This is my current most favourite outfit, because it’s fusing all my favorite pieces together in one casual comfy outfit.

These boots are my best T K Maxx find EVER. At £50 they were so worth trawling through the mountains of unorganized chaos of footwear. They’re a bit scruffy by now, so any boot-cleaning tips would be much appreciated!

This top is one of my many striped pieces, and it was quite cheap from H&M. I love stripes and how they flatter any body shape!

Good jeans are very hard to come by. Most jeans are either loose fitting or you’re fighting your way into them. However, these jeans, Molly Skinny Jeans from River Island, are PERFECT. Seriously, they’re the best jeans I’ve ever come across and I doubt that I’ll find better ones ever again! They hug in all the right places without being uncomfortable. 

Hwn yw fy hoff gwisg i ar y funud, gan ei fod yn cynnwyd fy hoff dillad i i gyd.

Mae’r bwts o T K Maxx, ac yn costio £50 roedd nhw’n werth chwilio trwy’r mynyddoedd o ‘sgidia bler! Mae nhw ychydig yn fudr erbyn hyn, felly fyddai’n gwerthfawrogi unrhyw tips glanhau!

Mae’r top yma yn un o’n hoff darnau streips, a roedd yn eithaf rhad o H&M. Dwi’n hoff iawn o streips a sud mae nhw’n camol unrhyw siap corff.

Mae par da o jins yn anodd iawn i’w ffeindio. Mae nhw’n unai rhy llac neu mor dynn mae rhaid cwffio dy ffordd i mewn iddyn nhw. Ond, mae’r jins yma, sef Molly o River Island, yn BERFFAITH. Wir, rhain ydi’r jins gora’ dwi erioed wedi gweld a wnai byth ffeindio rhai gwell!