Helo! Enw fi ydi Cari, chwaer Llio, a dyma fy OOTD!

Hey! My name’s Cari, Llio’s sister, and here is my OOTD!

Dwi’n hoff iawn o’r siaced yma. Cefais hyd iddo mewn car boot sale ‘efo Mam!

Mae’r T-Shirt yn dod o F&F yn Tesco. Dwi’n hoff iawn o’r lliwiau pinc a piws. Dyma fy hoff liwiau!

Rhain yw fy hoff sandals o Sketchers. Prynnais i’r sandals yma ar fy ngwyliau yn York! Mae yna calonau bach aur ar yr ochr.

Ar ol gweld fi yn tynnu lluniau ar gyfer y blog, roedd fy chwaer fach Ela eisio ymuno hefyd! Dyma’r lluniau…

I love this denim jacket. I found it at a car boot sale with my Mum!

The T-shirt is from F&F at Tesco. I love the purple and pink colours. They’re my favourite colours!

These are my favourite sandals from Sketchers. I bought them when I was on holiday in York! There are small gold hearts on the side.

After seeing me taking pictures for this post, my little sister Ela wanted to join in too! Here are the pictures…

OOTD

That feeling then your outfit is on point…

This is my current most favourite outfit, because it’s fusing all my favorite pieces together in one casual comfy outfit.

These boots are my best T K Maxx find EVER. At £50 they were so worth trawling through the mountains of unorganized chaos of footwear. They’re a bit scruffy by now, so any boot-cleaning tips would be much appreciated!

This top is one of my many striped pieces, and it was quite cheap from H&M. I love stripes and how they flatter any body shape!

Good jeans are very hard to come by. Most jeans are either loose fitting or you’re fighting your way into them. However, these jeans, Molly Skinny Jeans from River Island, are PERFECT. Seriously, they’re the best jeans I’ve ever come across and I doubt that I’ll find better ones ever again! They hug in all the right places without being uncomfortable. 

Hwn yw fy hoff gwisg i ar y funud, gan ei fod yn cynnwyd fy hoff dillad i i gyd.

Mae’r bwts o T K Maxx, ac yn costio £50 roedd nhw’n werth chwilio trwy’r mynyddoedd o ‘sgidia bler! Mae nhw ychydig yn fudr erbyn hyn, felly fyddai’n gwerthfawrogi unrhyw tips glanhau!

Mae’r top yma yn un o’n hoff darnau streips, a roedd yn eithaf rhad o H&M. Dwi’n hoff iawn o streips a sud mae nhw’n camol unrhyw siap corff.

Mae par da o jins yn anodd iawn i’w ffeindio. Mae nhw’n unai rhy llac neu mor dynn mae rhaid cwffio dy ffordd i mewn iddyn nhw. Ond, mae’r jins yma, sef Molly o River Island, yn BERFFAITH. Wir, rhain ydi’r jins gora’ dwi erioed wedi gweld a wnai byth ffeindio rhai gwell!