A post shared by • l l i o (@llioffasiwn) on Jun 14, 2017 at 11:58am PDT

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Iawn? Ma’r fideos a’r sgilia golygu 💩 yn ôl efo major baby 👶🏻 brain blunder yn y canol 💁🏻 Ma’r fideo yma yn flas bach ar ddigwyddiadau LFW Men’s
.
.
.
.
#ffasiwn #lfw #cymraeg #welsh #flog #fideo #llio #blogiwr

Fideo Fi

Dyma lun o fi’n edrych yn hollol absiliwtli crazy xoxo

Here is a picture of me looking absolutely crazy xoxo

Oeddwn i ar Fideo Fi ar S4C dros y Nadolig. Cool, de?!

Er fod y post ma chydig yn hwyr, a’r dolig wedi hen fynd bellach, oni just am neud post yn deud achos ges i gymaint o hwyl yn neud y fideos, a dwi’n gweithio ar mwy o flogs ar gyfer y rhaglen y funud hon!

Felly watch this #space, dilynwch fi on your typical social media platfformiau am y diweddariada diweddara. Achos dwi’n #ffab.

Tra!

Ab Fab – Dyfyniadau Gora’ Ever!

Os ‘da chi rwbath fel fi, fyddwch chi’n cal yn rili gyffrous bob tro ma riwin yn son am ffilm newydd Absolutely Fabulous (ac yn rili cenfigenus o’r fridge llawn champagne…)

If you’re anything like me, you’ll get super excited everytime someone mentions the new Absolutely Fabulous movie (and really jelous of the champagne filled fridge…)

image

O’r diwedd, fydd Patsy ac Eddy yn serenu ar y sgrin fawr ar y 1af o Fehefin ac i ddathlu’r achlysur, dyma fy hoff ddyfyniadau i…

Finally, Patsy and Eddy will be on the big screen on the 1st of July and to celebrate, here are my fave five quotes…

5. Patsy: ”Darling, if you want to talk bollocks and discover the meaning of life, you’re better off downing a bottle of whiskey. At least that way, you’re unconscious by the time you start to take yourself seriously.”

4. Eddy: “Sweetie what are you drinking?”
Patsy: “Oh this? Chanel No. 5.”

image

3. Eddy: “We’ll go on public transport, Pats.“
Patsy: "Are you mad? I’ve got nothing to wear on public transport.”

2. "The older you get the more frightening life is.” (AM I RIGHT?!?!)

1. Patsy: “It’s fabulous, darling.”

Ac, i orffen, dyma sut dwi bron bob bora…

And, to finish this post, here’s what I’m like pretty much every morning…

image

helfa.co.uk

image

Mae gwefan Helfa yn cael chydig o make over! Ewch draw i cael golwg 🙂

Dwi’n chwilio am flogwyr i cyfrannu posts hefyd, oes gennych chi ddiddordeb?Cysylltwch a helfablog@gmail.com am fwy o wybodaeth.

The Helfa website has had a make over! Go over for a look 🙂

I’m also looking for bloggers to contribute some posts, are you interested? Contact helfablog@gmail.com for more details.

We’re opeeeen!

Mae Helfa Ddillad nawr ar agor! Ewch draw i gael golwg!

Rydym yn cynnig amryw o ddillad unigryw a fydd eitemau newydd yn cael eu ychwanegu i’r siop yn gyson. 

Hefyd, rydym yn cynnig disgownt i flogwyr. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Helfa Ddillad is now open! Go have a look!

We offer a range of unique clothing and new items will be added often.

Also, we’re offering a discount for bloggers. Get in touch for more details.

Helo!

Mae blogio wedi bod ‘chydig yn araf yn ddiweddar, es i ar wyliau munud ola i Majorca! Ond fydd blogio normal yn parhau wythnos yma, gan gynnwys OOTD ar gyfer cyfweliad 🙂

Dyma rai o luniau o’r gwylia’:

Hey!

Blogging’s been a bit slow lately, I had a very last minute holiday to Majorca! However, normal blogging will be back this week, including a job interview OOTD 🙂

Here are some of my pics from the hols:

New shoooes!

Purchasing new shoes has to be the best feeling ever, ignoring the small pang of guilt when you realise how much you’ve spent.

I’ve wanted a pair of similar shoes for quite a while, and I finally plucked out my credit card to snap them up!

Dwi’n meddwl mai prynnu ‘sgidia newydd ydi’r teimlad gora’ ‘rioed, ar wahan i’r euogrwydd ar ol sylwi faint dwi ‘di gwario.

Dwi wedi bod isio ‘sgidia tebyg ers oesoedd, a dwi wedi cael par o’r diwadd!

image

These are from ASOS, but I’ve had to stick some shoe gel things in from Primark for added support. I bought them to wear with this dress, also from ASOS. This is just a quick selfie, but I’ll put proper pictures up soon! 🙂

Mae’r ‘sgidia yma o ASOS, ond roedd rhaid i mi roi rhyw fath o gel o Primark ynddyn nhw er mwyn cael well ffit. Prynnais i’r ‘sgidia i fynd efo’r ffrog yma, hefyd o ASOS. Dim on selfie sydyn ‘di hwn, ond sydd llunia’ gwell i fyny yn o fuan! 🙂


P.S. There’s still plenty of time to take part in my competition! CLICK HERE for more details!

P.S. Mae digon o amser i cymryd rhan yn y gystadleuaeth! CLICIWCH YMA am fwy o fanylion!