Fideo Fi

Dyma lun o fi’n edrych yn hollol absiliwtli crazy xoxo

Here is a picture of me looking absolutely crazy xoxo

Oeddwn i ar Fideo Fi ar S4C dros y Nadolig. Cool, de?!

Er fod y post ma chydig yn hwyr, a’r dolig wedi hen fynd bellach, oni just am neud post yn deud achos ges i gymaint o hwyl yn neud y fideos, a dwi’n gweithio ar mwy o flogs ar gyfer y rhaglen y funud hon!

Felly watch this #space, dilynwch fi on your typical social media platfformiau am y diweddariada diweddara. Achos dwi’n #ffab.

Tra!

things that make me smile #1 – sneaky photos

image

My little sister has a habit of stealing my phone and taking sneaky pictures. Although they clog up my phone memory, I love looking at what she’s captured and picking out the hidden gems, like this picture of my boyfriend and I. 

Of course, some sneaky pictures are not appreciated as much, like nostrils and feet close ups!

Mae gan fy chwaer fach tuedd i ddwyn fy ffon a tynnu lluniau slei. Er eu bod yn llenwi’r cof, dwi’n hoffi edrych ar beth mae hi wedi ei dynnu a pigo allan y goreuon, fel y llun yma o fi a ‘nghariad.

Wrth gwrs, dydi pob llun ddim yn cael ei werthfawrogi gymaint, fel lluniau agos o ffroenau a traed!