things that make me smile #1 – sneaky photos

image

My little sister has a habit of stealing my phone and taking sneaky pictures. Although they clog up my phone memory, I love looking at what she’s captured and picking out the hidden gems, like this picture of my boyfriend and I. 

Of course, some sneaky pictures are not appreciated as much, like nostrils and feet close ups!

Mae gan fy chwaer fach tuedd i ddwyn fy ffon a tynnu lluniau slei. Er eu bod yn llenwi’r cof, dwi’n hoffi edrych ar beth mae hi wedi ei dynnu a pigo allan y goreuon, fel y llun yma o fi a ‘nghariad.

Wrth gwrs, dydi pob llun ddim yn cael ei werthfawrogi gymaint, fel lluniau agos o ffroenau a traed!