Ab Fab – Dyfyniadau Gora’ Ever!

Os ‘da chi rwbath fel fi, fyddwch chi’n cal yn rili gyffrous bob tro ma riwin yn son am ffilm newydd Absolutely Fabulous (ac yn rili cenfigenus o’r fridge llawn champagne…)

If you’re anything like me, you’ll get super excited everytime someone mentions the new Absolutely Fabulous movie (and really jelous of the champagne filled fridge…)

image

O’r diwedd, fydd Patsy ac Eddy yn serenu ar y sgrin fawr ar y 1af o Fehefin ac i ddathlu’r achlysur, dyma fy hoff ddyfyniadau i…

Finally, Patsy and Eddy will be on the big screen on the 1st of July and to celebrate, here are my fave five quotes…

5. Patsy: ”Darling, if you want to talk bollocks and discover the meaning of life, you’re better off downing a bottle of whiskey. At least that way, you’re unconscious by the time you start to take yourself seriously.”

4. Eddy: “Sweetie what are you drinking?”
Patsy: “Oh this? Chanel No. 5.”

image

3. Eddy: “We’ll go on public transport, Pats.“
Patsy: "Are you mad? I’ve got nothing to wear on public transport.”

2. "The older you get the more frightening life is.” (AM I RIGHT?!?!)

1. Patsy: “It’s fabulous, darling.”

Ac, i orffen, dyma sut dwi bron bob bora…

And, to finish this post, here’s what I’m like pretty much every morning…

image

WISH LIST – Motel Rocks

One of my favourite dresses was bought from Motel Rocks, featured in my blog a couple of months ago (here!). I’ve got so so sooo many things I’ve been meaning to buy, so here’s my quick round-up.

Mae un o’n hoff ffrogiau wedi dod o Motel Rocks, a oedd mewn post ar fy mlog ychydig yn ol (yma!). Mae genai gymaint o betha’ dwi eisiau eu prynnu, felly dyma ychydig ohonynt.

1 Delta D Ring Wrap Midi Dress in Black

Simplicity is always my key to a great outfit, and this dress is simply perfect! With a little ring detail, I reckon it could be a pretty versatile dress.

Rwy’n credu mai symlrwydd sy’n gwneud gwisg gwych a di-amser, felly mae’n ffrog yma’n berffaith!

2 Kimono Jacket in Denim Blue

I haven’t been too keen on the recent kimono trend, but this is an exception! I love the 90s vibe of this outfit!

Tydw i heb fod yn rhy siwr o’r trend kimono diweddaraf, ond mae hwn yn wahanol! Dwi’n hoff iawn o vibe y 90au!

3 Deborah Off The Shoulder Dress in Breton Stripe

White/Navy stripes are my absolute FAVE! And an off the shoulder stripe garment? YES!

Dwi’n caru streipiau gwyn/navy! 

4 Antonia Skater Skirt in Museum Floral Coral

The absolute perfect skirt for spring, with punchy colours and a bold print!

Y sgert perffaith ar gyfer y gwanwyn, gyda lliwiau a print bold!

5 Motel Vintage Alexa Maxi Dress

I’ve been DYING to buy one for at least 2 years! And FINALLY I’ve bought one! (OOTD post to follow!)

Dwi wedi bod eisiau prynnu un ers o leiaf 2 blwyddyn! Ac o’r diwedd dwi wedi prynnu un!

6 Vintage Narla Dungaree Dress

How cute is this dress! And in cute polka dots too with a flattering navy tone!

Ylwch ciwt ‘di’r ffrog yma! A gyda polka dots!

7 Replay Equinox Vintage Sunglasses in Tortoiseshell

Last summer, my boyfriend bought me a similar pair and they became my summer-statement-piece and I wore them with EVERY outfit! Unfortunately, they got sat on… So these HAD to be in my wishlist!

Haf dwytha’, cefais bar tebyg yn anrheg gan fy nghariad a roeddwn i’n gwisgo nhw gyda POB gwisg! Ond, wnaeth rhywun eistedd arnyn nhw.. Felly roedd RHAID i mi gynnwys rhain yn y wishlist!

Reincarnation

So, who else has been waiting in anticipation since the teaser trailer released last week? I have!

image

‘Reincarnation’, directed by Karl Lagerfeld and starring Cara Delevingne and Pharell Williams, was premiered last night (1st of December) on the eve of the Chanel catwalk presentation Métiers d’Art in Salzburg, Austria.

The song, written by Pharell Williams and performed as a duet by himself and Cara, has been stuck in my head since I first watched it, especially the ‘si si’ bits! And that dress! It’s exactly what 6 year old me imagined when dreaming of my future as a princess.

I can’t wait to see photos from the evening!

Cafodd ‘Reincarnation’, wedi ei gyfarwydd gan Karl Lagerfeld ac yn cynnwys Cara Delevingne a Pharell Williams, ei chwarae am y tro cyntaf neithiwr (1af o Rahgyr) ar noswyl cyflwniad catwalk Chanel, Métiers d’Art, sy’n cael ei gynnal yn Salzburg, Awstria.

Mae’r gan, wedi ei ysgrifennu gan Pharell Williams ac wedi ei berfformio gan Cara a Pharell, wedi bod yn sownd yn fy mhen ers i mi wylio’r video rhagflas wythnos dwythaf! A’r ffrog! Mae’r ffrog yn union beth oeddwn i’n ei ddychmygu pan oeddwn i’n breuddwydio am fy nyfodol fel tywysoges (pan oeddwn i’n hogan fach, wrth gwrs!).

Alla i ddim disgwyl i weld lluniau o’r noson!.