snaps

Pan dwi’n gweld rhywbeth dwi’n licio, 90% o’r amser dwi’n rhoi nw fyny ar Snapchat. Mae nhw’n amrywio o hunlunia i wrthrycha’ neu llunia dwi’n gweld yn ddiddorol a dwi wastad yn safio nhw i gyd.

Rwan, dwi’n mynd i ddogfennu nhw yn fama.

When I see something I like, 90% of the time I Snapchat it. They range from selfies to objects or pictures that I found interesting and I always save them.

Now, I’m gonna document them here.

Day 4 and 5 :)

Ddoe, es i am dro lyfli i South Stack, goleudu bychain yn Ynys Mon. Mae’r llun yma wedi cael ei dynnu o riw fath o edrychfan. Roedd hi’n noson berffaith gyda’r tywydd yn gret a’r olygfa yn un anhygoel!

Yesterday, I went for the most gorgeous walk ever to South Stack, a small light house on Anglesey. This picture was taken from some sort of viewing point. It was a perfect night, ideal weather and a fantastic view!

Hefyd, mae hi’n Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrindia’ Gora’, felly dyma lun o fi efo’r ffrindia a’r chwiorydd gora yn y byd! 🙂

Also, it’s National Best Friends day, so here’s a pic of my with the best friends and sisters in the world! 🙂

Helo!

Mae blogio wedi bod ‘chydig yn araf yn ddiweddar, es i ar wyliau munud ola i Majorca! Ond fydd blogio normal yn parhau wythnos yma, gan gynnwys OOTD ar gyfer cyfweliad 🙂

Dyma rai o luniau o’r gwylia’:

Hey!

Blogging’s been a bit slow lately, I had a very last minute holiday to Majorca! However, normal blogging will be back this week, including a job interview OOTD 🙂

Here are some of my pics from the hols:

Helo! Enw fi ydi Cari, chwaer Llio, a dyma fy OOTD!

Hey! My name’s Cari, Llio’s sister, and here is my OOTD!

Dwi’n hoff iawn o’r siaced yma. Cefais hyd iddo mewn car boot sale ‘efo Mam!

Mae’r T-Shirt yn dod o F&F yn Tesco. Dwi’n hoff iawn o’r lliwiau pinc a piws. Dyma fy hoff liwiau!

Rhain yw fy hoff sandals o Sketchers. Prynnais i’r sandals yma ar fy ngwyliau yn York! Mae yna calonau bach aur ar yr ochr.

Ar ol gweld fi yn tynnu lluniau ar gyfer y blog, roedd fy chwaer fach Ela eisio ymuno hefyd! Dyma’r lluniau…

I love this denim jacket. I found it at a car boot sale with my Mum!

The T-shirt is from F&F at Tesco. I love the purple and pink colours. They’re my favourite colours!

These are my favourite sandals from Sketchers. I bought them when I was on holiday in York! There are small gold hearts on the side.

After seeing me taking pictures for this post, my little sister Ela wanted to join in too! Here are the pictures…

diversity project

image

This year, one of my modules required me to create a garment for a diverse model. Pictured is my sister and diverse model, Llinos.

It was pretty awkward designing a garment for Llinos. She has recently suffered from Scoliosis and has a very prominent curvature, so clothes lie quite skeewiff on her back. That’s why I decided to create a very loose-fitting top. The colours of the fabric had to be pretty vibrant, because Llinos has quite a vibrant personality! As for her hair, it was left as we found it due to a model tantrum in the dressing room.. but I think it worked great!

I took quite a while editing the photos, but finally settled on a 3D effect to bring out the bright colours of the viscose fabric. I had to leave the image above on a black and white filter as the seventies vibes coming from it were just too tempting and it went too well with the hair style, while also giving off a hint of innocence.

image

Ar gyfer un modiwl blyddyn yma, roedd rhaid i mi creu gwisg ar gyfer model ‘diverse’. Yn y lluniau, mae fy chwaer a model i, Llinos.

Roedd creu gwisg ar gyfer Llinos braidd yn anodd, gan ei bod hi wedi dioddef o Scoliosis yn ddiweddar felly mae ganddi gamedd mawr yn ei chefn sy’n gwneud i ddillad orwedd yn letchwith ar ei chefn. Dyma pan wnes i benderfynnu creu top eithaf llac. Roedd rhaid i liwiau’r defnydd fodyn lachar iawn, er mwyn efelychu ei phersonoliaeth! O ran gwallt, doedd dim modd gwneud dim oherwydd stranc yn yr ystafell wisgo.. Ond dwi’n meddwl ei fod yn gweithio’n eitha’ da!

Treuliais dyddia’ yn golygu’r lluniau, ond yn y diwedd wnes i aros gyda effaith 3D er mwyn rhoi pwyslais ar lliwiau’r defnydd.