diversity project

image

This year, one of my modules required me to create a garment for a diverse model. Pictured is my sister and diverse model, Llinos.

It was pretty awkward designing a garment for Llinos. She has recently suffered from Scoliosis and has a very prominent curvature, so clothes lie quite skeewiff on her back. That’s why I decided to create a very loose-fitting top. The colours of the fabric had to be pretty vibrant, because Llinos has quite a vibrant personality! As for her hair, it was left as we found it due to a model tantrum in the dressing room.. but I think it worked great!

I took quite a while editing the photos, but finally settled on a 3D effect to bring out the bright colours of the viscose fabric. I had to leave the image above on a black and white filter as the seventies vibes coming from it were just too tempting and it went too well with the hair style, while also giving off a hint of innocence.

image

Ar gyfer un modiwl blyddyn yma, roedd rhaid i mi creu gwisg ar gyfer model ‘diverse’. Yn y lluniau, mae fy chwaer a model i, Llinos.

Roedd creu gwisg ar gyfer Llinos braidd yn anodd, gan ei bod hi wedi dioddef o Scoliosis yn ddiweddar felly mae ganddi gamedd mawr yn ei chefn sy’n gwneud i ddillad orwedd yn letchwith ar ei chefn. Dyma pan wnes i benderfynnu creu top eithaf llac. Roedd rhaid i liwiau’r defnydd fodyn lachar iawn, er mwyn efelychu ei phersonoliaeth! O ran gwallt, doedd dim modd gwneud dim oherwydd stranc yn yr ystafell wisgo.. Ond dwi’n meddwl ei fod yn gweithio’n eitha’ da!

Treuliais dyddia’ yn golygu’r lluniau, ond yn y diwedd wnes i aros gyda effaith 3D er mwyn rhoi pwyslais ar lliwiau’r defnydd.