New shoooes!

Purchasing new shoes has to be the best feeling ever, ignoring the small pang of guilt when you realise how much you’ve spent.

I’ve wanted a pair of similar shoes for quite a while, and I finally plucked out my credit card to snap them up!

Dwi’n meddwl mai prynnu ‘sgidia newydd ydi’r teimlad gora’ ‘rioed, ar wahan i’r euogrwydd ar ol sylwi faint dwi ‘di gwario.

Dwi wedi bod isio ‘sgidia tebyg ers oesoedd, a dwi wedi cael par o’r diwadd!

image

These are from ASOS, but I’ve had to stick some shoe gel things in from Primark for added support. I bought them to wear with this dress, also from ASOS. This is just a quick selfie, but I’ll put proper pictures up soon! 🙂

Mae’r ‘sgidia yma o ASOS, ond roedd rhaid i mi roi rhyw fath o gel o Primark ynddyn nhw er mwyn cael well ffit. Prynnais i’r ‘sgidia i fynd efo’r ffrog yma, hefyd o ASOS. Dim on selfie sydyn ‘di hwn, ond sydd llunia’ gwell i fyny yn o fuan! 🙂


P.S. There’s still plenty of time to take part in my competition! CLICK HERE for more details!

P.S. Mae digon o amser i cymryd rhan yn y gystadleuaeth! CLICIWCH YMA am fwy o fanylion!

Competition!

Hey!

Fancy winning a Topshop Gift Card? Then keep on reading…

I’m giving away a £25 Topshop Gift Card and the rules are super simple.

All you need to do is LIKE my Facebook page and SHARE this post!

Also, for a extra entry, FOLLOW me on  Twitter and RETWEET this tweet!

A winner will be chosen at random

Entry closing time is 18th May at 10.30pm, so get to it!

image

Awydd ennill Cerdyn Taleb Topshop? Cariwch ymlaen i ddarllen…

Dwi’n rhoi Cerdyn Taleb Topshop gwerth £25 i ffwrdd, ac mae’r rheolau yn syml.

Oll sydd rhaid i chi wneud ydi HOFFI fy nhudalen Facebook a RHANNU’R post yma!

Hefyd, am gais ychwanegol, DILYNWCH fi ar drydar ac AIL-DRYDARWCH y trydar yma!

Fydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap

Y dyddiad cau ydi 18 o Fai am 10.30yh