Healthy is the new Skinny!

image

Healthy is the new Skinny is a small organisation that has made a big impact.  

I’m guilty of wanting to be like a model in a magazine, wanting amazing abs and flawless skin. To be totally honest, I wanted it so much that I started hating what I saw in the mirror and spent hours picking out my faults. And I know I’m not alone.

When on Facebook one day, someone shared a post from Healthy is the new Skinny’s Facebook page and, being the curious me, I had a look at what this page was about. From that point, my perception of my body image changed. Instead of picking my faults and putting myself down when I ate, I started picking out and working on my strengths. Instead of wanting the make-believe-bodies, I started liking my own body.

They also sell a range of clothing, from jackets to snapbacks! So, how could I ever resist buying a hoodie? It’s only just arrived, and it’s super comfy!

Check out their online shop by clicking HERE 🙂

Sefydliad bach ydi Healthy is the new Skinny, ond mae nhw wedi cael effaith mawr arnai.

Dwi’n euog o eisiau bod fel modelau mewn cylchgronnau, eisiau abs anhygoel a’r croen perffaith. I fod yn hollol onest, roeddwn i eisiau edrych fel y modelau gymaint, wnes i ddechrau casau beth oeddwn i’n gweld yn y drych. A dwi’n gwybod nad ydw i ar ben fy hun.

Pan oeddwn ar Facebook un diwrnod, roedd rhywun wedi rhannu post gan Healthy is the new Skinny a mentrais i edrych beth oedd y tudalen yma. O’r pwynt yma, newidiodd fy ngolwg. Yn lle pigo ar y namau a casau fy hun wrth fyta, dechreuais pigo fy nghryfderau a gweithio arnynt. 

Mae nhw hefyd yn gwerthu dillad ar eu gwefan, o siacedi i hetiau! Felly sut allai beidio prynnu hoodie?

Ewch i gael golwg ar y siop wrth glicio YMA 🙂

Rimmel Mani!

Rimmel nail polish. Need I say more?

I’ve been looking for a grey shade for a while, but couldn’t find any ANYWHERE. I know, it’s not too spring-like, but something told me I needed to find one and try it out!

And then I found ‘Moon’, a polish from the Salon Pro collection by Kate Moss. With a lovely glossy finish, it serves to be a very sophisticated look and I’m so glad that I went on the hunt for it!

Paent gweinedd Rimmel. Oes rhaid i mi ddweud mwy?

‘Dwi wedi bod yn edrych am baent gewinedd llwyd ers oes, ond methu dod o hyd i ddim yn lan byd. Dwi’n gwybod, tydi llwyd ddim yn liw gwanwynnaidd iawn, ond roedd rhywbeth yn dweud wrthai bod RHAID i mi ddod o hyd i un!

Yna, wnes i ddod ar draws ‘Moon’ o gasgliad Salon Pro gan Kate Moss. Mae’n sgleiniog iawn ar ol iddo sychu, ac mae’n rhoi edrychiad soffistigedig iawn, felly dwi’n falch iawn fy mod i wedi bod yn chwilio amdano!

Recipe – Bara Brith!

image

For those of you who are unfamiliar with Bara Brith, it’s a Welsh delicacy that fills your mouth with this heavenly deliciousness that you cannot comprehend.

It’s super easy to make, and the recipe is as follows:

around 250g of mixed dried fruit
300ml of tea
200g light brown sugar
350g self raising flour
1 egg (beaten)
50g butter
2tsp mixed spice

 1. Put the mixed dried fruit and brown sugar in a bowl, then pour the tea all in the bowl. Leave it to soak over night.
 2. Heat the oven at around 160 degrees and grease a loaf tin (I used baking paper instead).
 3. Mix the flour and mixed spice in a bowl, then gradually add the soaked fruit mix.
 4. Then, add in the beaten egg before adding the butter.
 5. When everything is mixed together, put the mixture into the loaf tin.
 6. Cook in the oven for around 1 hour and 10 – 15 mins.
 7. Enjoy the fabulous flavours and send me your pictures!

Mae Bara Brith yn anhygoel, ac mae’r rhysait yn syml iawn!

tua 250g o ffrwythau sych
300ml o de
200g o siwgr brown
350g o flawd ‘self-raising’

1 wy
50g o fenyn
2tsp o speis cymysg

 1. Rhowch y ffrwythau sych a’r siwgr brown mewn powlen, cyn rhoi’r te yn y powlen. Gadewch dros nos.
 2. Rhowch y popty ymlaen ar o gwmpas 160 gradd
 3. Rhowch y blawd a speis mewn powlen a’u cymysgu. Yn raddol, ychwanegwch y cymysg ffrwythau.
 4. Yna, ychwanegwch yr wy wedi’i guro a’r menyn.
 5. Ar ol cymysgu, rhowch y cymysg mewn tin
 6. Rhowch yn y popty am oddeutu 1 awr 10 – 15 munud.
 7. Mwynhewch! A cofiwch rannu eich lluniau!

cyfweliad – Cowbois Rhos Botwnnog

image

Tybiaf fod Cowbois Rhos Botwnnog, band o Ogledd Cymru, yn hen gyfarwydd gyda byd cerddoriaeth Cymraeg erbyn hyn. Yn fand ers 2006, mae nhw wedi chwarae nifer fawr iawn o gigs a cyd-weithio gyda artistiaid fel Gwyneth Glyn.

Cefais gyfle sydyn i ofyn i Aled ychydig o gwestiynnau!

Sut wnaethoch chi benderfynnu creu’r band?

Mi oedd Dafydd a fi (Aled) mewn band yn barod. Mi oedd Iwan wedi dechrau chwara’ gitar a chyfansoddi, felly mi oedd o’n gam eitha naturiol i ni dechrau band.

Beth ydi’r darn o gyngor gora’ yda chi erioed wedi ei gael? 

Never trust a man who wears both a belt and suspenders

Os fysa chi’n cael y cyfle i berfformio ar unrhyw lwyfan yn y byd, lle fysa chi isho perfformio? 

Dani wedi bod yn eitha lwcus a chael chwarae mewn dipyn o lefydd unigryw – os fysa ni heb gael gwneud yn barod mae’n siwr y byddai Ynys Enlli wedi bod yn ateb. Mi fysa Ty Opera Sydney yn ddigon difyr dwi’n siwr, neu long danfor.

Beth ydi’r gig gora’ da chi erioed wedi ei wneud? 

Mae na ambell un cofiadwy wedi bod… mae Clwb Rygbi Dolgellau yn ystod Sesiwn Fawr 2007 yn un dwi’n gofio’n dda, dwi erioed wedi gweld nunlle mor llawn! Mae Maes B wastad yn gret hefyd ac yn medru tynnu’r gorau allan o’r band.

Beth yw eich hoff gan ‘da chi wedi ei ysgrifennu?

Iwan sy’n sgwennu’r rhan fwyaf o’n caneuon ni. Fy ffefrynnau i ganddo fo ydi Ceffylau ar D’rannau, Can y Capten Llongau a Draw Dros y Mynydd

Beth yw eich hoff gan nad yda chi wedi ei ysgrifennu?

Mi oni’n trio meddwl be di’n hoff ganeuon i diwrnod o’r blaen… ar hyn o bryd mae hi rhwng Jolene (Dolly Parton), Something Changed (Pulp) a Running Scared (Roy Orbison)… neu ella S.O.S gan ABBA… neu Go Your Own way gan Fleetwood Mac… dwnim!

Cliciwch yma i wrando ar Cowbois Rhos Botwnnog!

spring nails – Models Own’s DOVE

image

Spring has very nearly arrived, and what better way to get spring-trend-ready than with a quick mani?

Models Own is my absolute favourite nail varnish brand, and their Speckled Eggs collection throws a little spin on the traditional spring shades. I only own one from this collection (so far), and it’s called ‘Dove’. The pretty pastel colour is perfect to entice you out of your winter sweats!

Mae’r gwanwyn bron a chyrraedd, a pa ffordd gwell i ddathlu ‘na gyda mani?

Fy hoff frand paent gewinedd i yw Models Own, a mae eu casgliad Speckled Eggs yn rhoi tro unigryw ar lliwiau traddodiadol y gwanwyn. Dim ond un o’r casgliad yma sydd gen i (hyd yn hyd!) a’i enw yw ‘Dove’. Mae’r lliw pastel prydferth yn siwr o godi unrhyw calon ar ol y gaeaf!

Savage Beauty

Open from 14th March – 2nd August 2015, Savage Beauty exhibits the genius designer Alexander McQueen’s work at the V&A Museum in London. According to the V&A website, they are ‘celebrating the extraordinary creative talent of one of the most innovative designers of recent times’.

He was brought up in the East-End and having left school at the age of 16 with only one qualification – Art – he has since grown to become one of the most influential British designers of all time.

His work has served as inspiration for many, his designs phenomenal works of art. McQueen’s designs are majestic, timeless and they will never be forgotten.

i-D looks back on the life of McQueen with ‘five things you didn’t know about alexander mcqueen’.

Yn agor o’r 14eg o Fawrth – 2il o Fawrth 2015, mae Savage Beauty yn arddangos gwaith yr arthylith Alexander McQueen yn amgueddfa V&A yn Llundain. Yn ol gwefan V&A, mae nhw’n dathlu talent anhygoel un o’r dylunwyr mwyaf arloesol.

Wedi ei fagu yn Llundain a wedi gadael yr ysgol yn 16 oed gyda dim ond un cymhwyster – Celf – mae McQueen eisioes wedi tyfu i fod yn un o’r dylunwyr Prydeinig mwyaf dylanwadol erioed.

Mae ei waith wedi bod yn ysbrydoliaeth i nifer, gan eu bod yn dim llai na gwaith celf syfrdanol ac anhygoel. Mae ei ddyluniadau yn fawreddog ac yn ddi-amser.

Mae i-D yn edrych yn ol ar fywyd McQueen.

Benefit – Roller Lash

How could I not buy Elle Magazine last month when they were giving away a free mini Benefit mascara? And then how could I not buy the real thing after it graced my lashes with pure awesomeness?

Benefit’s Roller Lash mascara was released in February, and I rushed to buy it! Being my first Benefit product, I looked forward to discover what I’ve been missing out on.

Roller Lash is no less than amazing. It makes my eyes look twice as big and gives them am instant glow. Even on days where I’m a tad peaky, Roller Lash brightens up my whole complexion!

Sut allawn beidio prynnu cylchgrawn Elle mis dywthaf pan oedd y cylchgrawn yn cynnig mascara Benefit am ddim? A wedyn, sut allawn i beidio prynnu’r mascara go iawn ar ol i’r sampl roi 

Wedi ei ryddhau ym mis Chwefror, nes i ruthro i’r siop i’w brynnu! Hwn oedd y cynnyrch cyntaf Benefit i mi brynnu, felly roeddwn i’n edrych ymlaen yn arw i’w drio!

Mae Roller Lash yn dim llai na anhygoel. Mae’n wneud i fy llygaid edrych dwywaith eu maint ac yn eu gwneud yn fwy gloyw. Hyd yn oed ar y dyddiau ble dwi’n edrych braidd yn welw, mae Roller Lash yn bywiogi fy ngwedd yn syth!

Buddug

image

Gwelais darn o emwaith Buddug am y tro cyntaf mewn Eisteddfod blwyddyn dwytha’, a roeddwn i wrth fy modd efo’r steil unigryw a’r prydferthwch syfrdanol. Felly, prynais darn bach fel anrheg i mam, mwclis calon gyda ‘Cariad’ arni. 

Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, mae Buddug bellach yn byw yn Llundain, wedi mynychu’r Brif Ysgol yno. Mae ei busnes bellach yn 10 mlwydd oed, ac mae’n mynd o nerth i nerth! 

Defnyddiai techneg enamel i greu’r gemwaith, ac yn ol ei gwefan, mae Buddug yn toddi gwydr ar gopr, arian neu dur. Mae hi’n defnyddio haenau gwahanol, ac yn naddu’r dyluniad i fewn i’r haenau.

Beth am edrych ar wefan Buddug i gael golwg ar ei siop?

The first time I saw one of Buddug’s pieces was at an Eisteddfod last year, and I loved the unique rustic style and the stunning beauty they possessed. So, I just had to buy one for my mother, a heart necklace with ‘Cariad’, meaning Love in Welsh.

Originally from North Wales, Buddug now lives in London, having attended University there. Her business is now 10 years old!

Why not have a look at her online shop?

Rhysait – Pice Bach

Mae hi’n Ddydd Gwyl Dewi Sant! A pa ffordd well i ddathlu ‘na gyda Pice Bach? Yn ogystal a rhysait syml iawn, mae nhw’n flasus dros ben!

Byddwch chi angen:

225g o flawd
85g o siwgr caster
80g o fenyn
60g o cyrants
1tsp o ‘ground mixed spice’
1 wy wedi’i guro
Ychydig o lefrith

 1. Cymysgwch y blawd, siwgr a mixed spice gyda’i gilydd
 2. Gyda’ch dwylo, rhaid rwbio’r menyn i fewn i’r cymsgiad
 3. Ychwanegwch y cyrants a’r wy wedi’i guro. Os yn edrych ychydig yn sych, ychwanegwch ychydig o lefrith
 4. Rhaid rhowlio’r cymysg ar wyneb gyda ychydig o flawd, fel nad ydi’r cymysg yn sticio i’r arwyneb
 5. Torrwch nifer o siapiau cylch a’u gosod i un ochr
 6. Gyda padell ffrio, toddwch bloc o fenyn a gosod ychydig o gacennau yn y padell
 7. Ar ol 2-3 munud, trowch y cacennau drosodd
 8. Gosodwch y cacennau ar rac i oeri
 9. Mwynhewch!