VIDEO Models Own Sticky Fingers!

image

Models Own are my most fave nail varnish brand ever (as I always mention) and Pastel Petals from their Sticky Fingers collection is perfect for a spring summer look!

With this polish you get floral stickers to stick onto a lime green background. The polish itself is so cute to wear without the stickers too!

Have a look at the video below for pics of thr polish.

The song in the video is Byw i’r Funud by Dyfrig Evans 🙂

Models Own yw fy hoff frand o paent gweinedd (fel dwi bob tro’n sôn) ac mae Pastel Petals o’r casgliad Sticky Fingers yn berffaith ar gyfer y gwanwyn a’r hâf!

Efo’r paent yma ‘da chi’n cael sticeri blodeuog i’w sticio ar gefndir gwyrdd gola’. Mae lliw y paent yn ddel iawn i’w wisgo heb y sticeri hefyd!

Cymerwch olwg ar y fideo isod i gael golwg ar y paent.

Y gân yn y fideo yw Byw i’r Funud gan Dyfrig Evans.


Rimmel Mani!

Rimmel nail polish. Need I say more?

I’ve been looking for a grey shade for a while, but couldn’t find any ANYWHERE. I know, it’s not too spring-like, but something told me I needed to find one and try it out!

And then I found ‘Moon’, a polish from the Salon Pro collection by Kate Moss. With a lovely glossy finish, it serves to be a very sophisticated look and I’m so glad that I went on the hunt for it!

Paent gweinedd Rimmel. Oes rhaid i mi ddweud mwy?

‘Dwi wedi bod yn edrych am baent gewinedd llwyd ers oes, ond methu dod o hyd i ddim yn lan byd. Dwi’n gwybod, tydi llwyd ddim yn liw gwanwynnaidd iawn, ond roedd rhywbeth yn dweud wrthai bod RHAID i mi ddod o hyd i un!

Yna, wnes i ddod ar draws ‘Moon’ o gasgliad Salon Pro gan Kate Moss. Mae’n sgleiniog iawn ar ol iddo sychu, ac mae’n rhoi edrychiad soffistigedig iawn, felly dwi’n falch iawn fy mod i wedi bod yn chwilio amdano!