Rhysait – Pice Bach

Mae hi’n Ddydd Gwyl Dewi Sant! A pa ffordd well i ddathlu ‘na gyda Pice Bach? Yn ogystal a rhysait syml iawn, mae nhw’n flasus dros ben!

Byddwch chi angen:

225g o flawd
85g o siwgr caster
80g o fenyn
60g o cyrants
1tsp o ‘ground mixed spice’
1 wy wedi’i guro
Ychydig o lefrith

  1. Cymysgwch y blawd, siwgr a mixed spice gyda’i gilydd
  2. Gyda’ch dwylo, rhaid rwbio’r menyn i fewn i’r cymsgiad
  3. Ychwanegwch y cyrants a’r wy wedi’i guro. Os yn edrych ychydig yn sych, ychwanegwch ychydig o lefrith
  4. Rhaid rhowlio’r cymysg ar wyneb gyda ychydig o flawd, fel nad ydi’r cymysg yn sticio i’r arwyneb
  5. Torrwch nifer o siapiau cylch a’u gosod i un ochr
  6. Gyda padell ffrio, toddwch bloc o fenyn a gosod ychydig o gacennau yn y padell
  7. Ar ol 2-3 munud, trowch y cacennau drosodd
  8. Gosodwch y cacennau ar rac i oeri
  9. Mwynhewch!

LFW – J JS Lee

Since finishing her studies at Central Saint Martins, receiving an MA in Womenswear, Jacke JS Lee has showcased many collections at London Fashion Week. I always look forward to seeing her newest designs, and today was no exception.

Eagerly awaiting by my laptop with the live stream on full screen, I think back on how her past collections have served as inspiration for me. I love how she can only use a select colour palette time after time, yet deliver something new. 

As the room fell dark and silent, the first model entered. With a pixie bowl hairstyle and the classic red lip, the first outfit of LFW did not disapoint.

A persistent feature in this collection was a draw-string effect, which I loved! Gorgeous pale pink fur also graced the catwalk, with the odd shocking pink feature on the dark, black garments.

cyfweliad – Y Reu

Wrth dderbyn atebion y cwestiynnau yma gan Math o’r band o Gaernarfon, Y Reu, nesh i ista mewn ffit o giggles am riw 10 munud go dda.. A’r peth cynta’ i ddod i ‘mhen i? Ma’r bois yma cwl a dwisho mynd am beint neu ddau efo nw! Wedi cael eu cynnwys yn rhestr caneuon 10 Uchaf 2014 ar wefan Golwg360, mae’r band yn diddanu’r Cymry gyda’u swn unigryw iawn. 

Cliciwch yma i wrando ar ychydig o’u caneuon!

image

Sut wnaethoch chi ddod o hyd i enw’r band?
Odda ni angen enw a “Reu” yw’r gair orau erioed. Ffaith.

Os fysa chi’n cael y cyfle i berfformio ar unrhyw lwyfan yn y byd, lle fysa chi isho perfformio?
Sa rwla tha Red Rocks yn quality.

Beth ydi’r darn o gyngor gora’ yda chi erioed wedi ei gael?
“F**k b****es, get money.” (B.Smalls, 1995)

Beth oedd y neges destun ddwytha i chi yrru?
Yr emoji na o pw yn gwenu

Beth ydi’r gig gora’ da chi erioed wedi ei wneud?
Probably’r ymarferion da ni’n cael yn fy nhy i o flaen y gath lle da ni’n chwarae bob dim yn berffaith cyn dechra ar y cwrw a messio bob dim fyny ar y llwyfan!

Pwy yw eich ysbrydoliaeth?
Tomos Williams. Boi da, boi sesh.

Oes gennych chi unrhyw ‘secret talents’?
Dwi’n rili dda yn twyllo pobol i fewn i feddwl bo fi’n gallu chwarae gitar i safon.

Beth yw eich hoff musical?
Dwi’n casau musicals!

Beth yw eich hoff gan i ganu ar karaoke?
Does ginai’m hoff gan i ganu ar karaoke rili, ma’n dibynu ar be ma’r jagermeister yn ddewis y noson yna.

Mae Haf/Darnau Bach ar gael ar iTunes nawr!

image

When I received the answers from Math, Y Reu frontman, to the questions I sent him, I sat in a fit of giggles for a good 10 minutes… And the first thought that came to my head? These boys are cool and I’d love to go out for a drink or three with them! Having been included in Golwg360’s top 10 singles for 2014, Y Reu are entertaining the Welsh population with their very unique sound.

Click here to listen to some of their songs!

How did youcome up with the name of the band?
We
needed a name and “Reu” is the best word ever. Fact.

If
you could perform on any stage in the world, where would it be?

Somewhere
like Red Rocks would be quality.

What
is the best piece of advice you’ve ever been given?

“F**k
b****es, get money.” (B.Smalls, 1995)

What
was the last text you sent?

That
emoji of the smiling poo 

What’s
the best gig you’ve ever done?

Probably
the practise we do in my house infront of the cat where we play everything
perfectly before starting on the beer and messing everything up on stage!

Who
is your inspiration?

Tomos
Williams. Boi da, boi sesh.

Do
you have any secret talents?

I’m
really good at making people believe that I can play the guitar to a good
standard.

What
is your favourite musical?

I hate
musicals!

What
is your favourite song to sing on karaoke?

I don’t
have a favourite song to sing on karaoke really, it depends on what the
jagermeister chooses on the night.

Haf/Darnau Bach is available on iTunes now!