10 DIY Calan Gaeaf

DIYS-CALAN-GAEAF.jpg

Llai ‘na wythnos tan y digwyddiad dychrynllyd ei hun, sef Calan Gaeaf!

Yda chi’n addurno’r tŷ neu’n cynnal parti? Efallai eich bod chi’n chwilio am hacs diog ar sut i droi pethau arferol, fel oren, i mewn i cynnyrch Calan Gaeaf sŵpyr-spŵci. A hyd yn oed os dyda chi ddim isho mynd i’r drafferth o dorri pwmpen, allwch chi dal creu cerflun iasol a llawn dychymyg!

Dyma ‘chydig o syniadau i’ch YSBRYD-oli (dwi byth am stopio iwsho’r pyn yna)…

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Diwrnod Rhyngwladol y Sloth

SLOTH-TITLE-PIC.jpg

Heddiw, yr 20fed o Hydref, ydi Diwrnod Rhyngwladol y Sloth 2017!

I ddathlu, dyma ‘chydig o ffeithiau am y sloth, ac ambell i lun ciwt:

  • Dim ond unwaith yr wythnos fydd y sloth yn mynd i’r toilet a pan fydd  y sloth yn mynd i’r toilet, mae nhw’n deueddol o fynd yn yr un lle

  • Er fod y sloth yn enwog am fod yn rili diog, dim ond am tua 10 awr y diwrnod fydd y sloth yn cysgu

 

  • Mae crafangau’r sloth yn rhan adnabyddus o’u delwedd a hyd yn oed ar ol marw, mae’n bosib i’r sloth dal ei afael ar goeden

  • Mae sloth beichiog yn feichiog am tua 10 mis

 

  • Y sloth ydi’r mamal mwyaf araf yn y byd!

 

 

Er fod delwedd y sloth yn cael ei bortreadu ar lein a mewn ffilms fel cymeriadau doniol, diog a ciwt, mae’r diwrnod yma wedi cael ei greu gan sefydliad AIUNAU, sydd wedi ei leoli yng Ngholumbia, er mwyn hyrwyddo iechyd, lles a cadwraeth y sloth. Nid yw’r diwrnod yn cael ei adnabod fel diwrnod rhyngwladol swyddogol, mae’n dal yn bwsig rhannu’r gwaith mae sefydliadau fel AIUNAU a nodi pwysigrwydd eu gwaith.

Cystadleuaeth!

CYSTADLEUAETH-TITLE-PIC.jpg

Awydd ennill canhwyllau Charismatic Cat Candles, potel o Olew a coasters unigryw gan Cartref Llio? Darllenwch ymlaen!

I rhoi eich enw yn yr het, rhaid i chi wneud un neu mwy o’r canlynol:

  1. Rhannu a hoffi’r post ar y tudalen Facebook a hoffi’r tudalen
  2. Tagio ffrind yn y post ar y tudalen Facebook a hoffi’r tudalen
  3. Ail-drydar y post ar Twitter a fy nilyn ar Twitter (i wneud yn siwr allai cysylltu trw DM!)

A dyna’r cwbl!

Fydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar yr 2il o Dachwedd.

Mae gwneud un o’r camau uchod i gymryd rhan yn meddwl fod eich enw yn mynd i’r het bob tro. Er engraifft, os yda chi’n hoffi’r tudalen Facebook, hoffi a rhannu’r post, tagio ffrind AC ail-drydar, fydd eich enw yn mynd i’r het tair gwaith!

Cofiwch, os yda chi’n rhannu’r neges ar Facebook mae’n bwysig i hoffi’r post fel fy mod i’n gallu gweld pwy sydd wedi rhannu – allai ddim gweld enwa’r rhai sy’n rhannu!

Tymor newydd, cynnyrch newydd!

WGP-TITLE-PIC.jpg

Gyda tymor y Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref 2017 ar fin cychwyn, mae Welsh Girl Problems yn nodi’r achlysur drwy rhyddhau cynnyrch newydd.

RUGBY-CHILL-INSTA.jpg

Mae cyfrifon Welsh Girl Problems (@ProblemauMerch) wedi bod yn rhedeg ers 4 blwyddyn bellach ac mae’r cyfrif yn gyfrifol am pyst mae pob merch Cymraeg (bron) yn gallu uniaethu gyda, a’r thema rygbi yn reit amlwg. Er engraifft…

A rwan, mae’r siwmperi ‘Rugby and Chill’ poblogaidd y fenter wedi cael ei ryddhau yn y lliw “most requested”… du!

img_4056.jpg

Fyddai’n gwneud archeb ASAP, mewn maint mwy wrth gwrs oherwydd bumpage.

Cliciwch yma i fynd i’r dudalen archebu!

 

Diwrnod Shwmae Su’mae Hapus!

Su’mae! Neu, yng ngeiria Mr Picton, “sut ma’ hi”?

TITLE-PIC-SHWMAE.jpg

Mae hi’n ddiwrnod Shwmae Su’mae! Os ‘da chi’n gallu osgoi tweets a posts y dathlu ar y gwefannau cymdeithasol, yna ‘da chi’n deud celwydd. Mae’n AMHOSIB.

logo.jpgRydych yn siwr o weld y gwaith celf swyddogol gan Swci Deli (chwith) yn ffenestri siopa, ar bathodynau a hyd yn oed matiau cwrw, felly mae’n amhosib osgoi’r dathlu hyd yn oed os yda chi’n switcho‘ch ffons i ffwrdd.

Ac mae hynny’n beth hollol ffab, anhyroel a rili cŵl!

Dydd Gwener, roedd nifer o ysgolion yn brysur iawn yn dathlu’r diwrnod ledled y wlad, drwy rannu posteri yn y gymuned a chynnal gigs! Dyma rhai o’r tweets:

Ac mae Caffi Llaeth a Siwgr yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, wedi ei addurno gyda’r dyluniad ôsym gan Swci Delic!

Ac mae’r mentrau iaith wedi bod yn hynod brysur hefyd!

A dyma Cwrw Llyn yn defnyddio’r matiau cwrw mwya lliwgar erioed:

Ond hwn ydi fy hoff tweet i… Sut ma’ hi?

Shwmae Su’mae!

DIWRNOD-SHWMAE-SUMAE-TITLE-PIC.jpg

Su’mae! Dydd Sul nesaf, y 15fed o Hydref, fydd pobl ledled Cymru yn dathlu diwrnod Shwmae Su’mae. ‘Da chi’n siŵr o fod wedi gweld lluniau a phosteri’r ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol yn yr wythnosau diwethaf!

Ond sut mae mynd ati i ddathlu a chymryd rhan?

Mynychu digwyddiad

Mae llu o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae. Yda chi’n mynychu un, neu’n cynnal un eich hun?

Cliciwch yma i weld pa ddigwyddiadau sy’n mynd ymlaen!

Matiau Cwrw

Mae Matiau Cwrw i ddathlu’r diwrnod wedi cael eu creu… Yda chi wedi gweld rhai?

 

Dathlu yn yr ysgol

Gan fod Diwrnod Shwmae Su’mae ar ddydd Sul eleni, mae nifer o ysgolion yn dathlu ar y dydd Gwener cynt, fel Ysgol Cwm Garw!

Rhannu’r neges  ar lein!

Gyda un clic, allwch chi gefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae. Allwch chi rannu neges gyda’ch ffrindiau ar unrhyw wefan cymdeithasol, a defnyddiwch yr hashnod #ShwmaeSumae ac efallai fydd yr hashnod yn trending erbyn diwedd y dydd!

YSBRYD-oliaeth Calan Gaeaf

YSBRYD(OLIAETH)-CALAN-GAEAF.jpg

Mae’r mis hir-ddisgwyliedig, spwci yma! Gyda Calan Gaeaf ychydig dros tri wythnos i ffwrdd, yda chi wedi meddwl am sut i wisgo blwyddyn yma?

Dyma luniau i’ch YSBRYD-oli…

  1. Prin ar amser ac yn giamstar gyda colur?

2. Os yda chi’n ffan mawr o Mean Girls

3. Babi yn y ty?

4. Os gyna chi lot o amser ar eich dwylo…

5. Yda chi’n DALLd? Haha!

6. Mae PAWB wedi gwisgo fel cath ddu rhyw ben… ond beth am Cheshire Cat?

7. Oh my! Syniad ar gyfer grwp (a ci) …

8. Syniad.. rubbish…

(COFIWCH, os yda chi am wisgo fel bin du PLIS gwnewch yn siwr eich bod chi’n defnyddio golau/rhywbeth sy’n adlewyrchu golau ceir)

Helo Hydref!

HELO-HYDREF.jpg

Mae ‘na ddau fath o berson yn y byd ‘ma.

Yn gyntaf, yr Hydref-Garwyr. Y rhai sy’n gorfoddelu yn nhywydd crisb yr Hydref drwy gal yn rili cyffrous (weithia’n rhy gyffrous) ar ôl sefyll ar deilan farw crynshi ac yn paratoi byrddau Pinterest gyda theitlau ‘Halloween Bakes’ a ‘DIY Halloween Decor’ ac, yn fy achos i, ‘Halloween Costumes with Bump’.

Yna, yn ail, gyna chi’r rhai sydd jest ddim yn bothered. Y rhai sy’ ddim yn cymryd sylw o’r concyrs (achos ma’ nw’n boncyrs) a’r rhai sy’n troi eu trwyna ar Pumpkin Spice Lattes (achos, eto, ma’ nw’n boncyrs). Tydw i ddim yn deall y bobl yma.

Beth bynnag yda chi’n feddwl o’r mis yma, mae o’n gychwyn ar gyfnod llawn bwrlwm. Calan gaeaf, noson tan gwyllt a’r Nadolig. Bwyd, bwyd a bwyyyyyd! Ac, i fi, fydd hi’n dymor yr Hydref/Gaeaf prysurach na’r arfer, achos SPLASHDOWN IS IMMINENT!

Be’ ‘da chi’n edrych ymlaen at adeg yma o’r flwyddyn?