Croeso Nôl

Blwyddyn newydd dda! Faint o addewidion yda chi wedi torri bellach?

Mae Llio Angharad HQ yn ôl yn brysur ar ôl seibiant y Nadolig, gyda posts ysgrifennedig yn ogystal a fideos!

Fydd y posts yn amrywio, o ffasiwn a harddwch i newyddion cerddoriaeth a selebs.

Fyddwn ni hefyd yn rhannu manylion digwyddiadau ledled Cymru, felly os yda chi’n cynnal digwyddiad, rhowch wybod!

I wneud yn siwr na fyddwch chi’n methu dim, dilynwch y cyfrifon cymdeithasol:

Facebook: @llioffasiwn
Twitter: @clioangharad

Lliw Haul Ffug

LLIW-HAUL-FFUG-TITLE
Ysgrifennwyd y post yma gan Angharad Ellis

I’r rhai ohonoch sy’n fy ’nabod i ’da chi’n siŵr o fod yn ymwybodol mod i’n gorchuddio ’nghroen mewn lliw haul ffug yn aml iawn – rhy aml ’wrach! Ar hyd y blynyddoedd dw i wedi trio sawl brand ac wedi cael llwyddiant neu ddisastyr ambell waith hefyd. Er ei bod hi’n aeaf ac yn dywyll y rhan fwyaf o’r diwrnod erbyn hyn dw i’n dal i fwynhau rhoi lliw haul ffug ymlaen ar gyfer nosweithiau allan. Felly dyma fy marn am y rhai dw i wedi’u defnyddio.

St Tropez, Classic Bronzing Mousse – £30.50 (Boots)

Dyma’r lliw haul ffug drytaf o’r rhai dw i wedi eu defnyddio. Mae’r un penodol yma’n dda gan ei fod yn gwasgaru’n hawdd ac yn para’n hir iawn ar y croen heb fynd i edrych yn hyll. Mae’n berffaith os ydych yn chwilio am liw da am gyfnod o tua 5-7 diwrnod. Er hynny nid wyf yn credu ei fod werth y pris, gan fod y lliw yn gallu bod ychydig yn oren weithiau’n hytrach na lliw mwy naturiol. 7/10

Tanya Whitebits, Mousse – £14.99 (ar gael mewn amrywiol siopau)

Dw i’n defnyddio’r lliw ‘medium’ yn y brand yma gan ei fod yn eithaf tywyll. Dw i’n gweld hwn ychydig yn ddrud am ei safon gan ei fod yn anodd ei roi ymlaen ac yn sychu’n rhy sydyn ac felly mae’n dueddol o achosi darnau blêr. Er hynny mae’n para’n hir ond ar ôl tua wythnos mae’n mynd i edrych yn hen. 6/10

Rimmel London Sun Shimmer Self Tan Mousse – £7.99 (Boots)

Dw i’n hoff iawn o’r lliw haul ffug yma gan ei fod y lliw perffaith yn fy marn i (dw i’n defnyddio’r lliw ‘dark’). Mae’n gwasgaru’n hawdd ac yn para’n hir heb fynd i edrych yn hyll. Mae’n rhoi’r argraff o liw haul naturiol i fy nghroen. Credaf fod y pris hefyd yn rhesymol iawn am yr ansawdd. Un gwendid ydy’r ffaith ei fod (fel y rhan fwyaf o liw haul ffug) ag arogl ofnadwy iddo sydd yn llenwi f’ystafell wely, ac mae hefyd yn dueddol o sychu’r croen ac felly mae’n bwysig gofalu eich bod wedi rhoi moisturizer ar y croen y noson gynt. 8/10

Dove Derma Spa Summer Revived Shimmer Body Lotion – £7.79 (Boots)

Dyma fath gwahanol o liw haul ffug gan ei fod yn cymryd amser i ddangos ei effaith. Er mwyn cael lliw tywyllach mae angen ei roi ymlaen am sawl diwrnod yn olynol. Yn wahanol i weddill brandiau mae gan hwn arogl hyfryd ac mae’n gwneud gwahaniaeth wrth ei ddefnyddio. Mae hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio fel moisturizer i’r croen. Nid wyf yn dueddol o ddefnyddio hwn yn aml iawn gan nad ydy’n ddigon tywyll i mi. Byddai hwn yn dda i rywun sydd â chroen golau. Un gwendid ydy’r ffaith nad yw’n dangos fel lliw wrth ei roi ymlaen ac felly mae’n anodd gwybod y mannau dw i wedi eu methu. Mae’n bris da am yr ansawdd yn fy marn i. 8/10

St. Moriz Professional Self Tan Mousse – £4.99 (Boots)

Yn flaenorol dw i wedi defnyddio’r lliw haul ffug yma am flynyddoedd gan ei fod yn creu lliw naturiol ac yn rhad i’w brynu. Teimlaf fy mod yn cael gwerth fy mhres ac mae’n para’n ddigon hir i’r achlysuron dw i eu hangen. Mae arogl ychydig yn ddrwg iddo ond am y pris nid wyf yn cwyno. Dw i’n dueddol o ddefnyddio’r ‘medium’ ar gyfer achlysurol sydd ddim mor bwysig â’r ‘dark’ ar gyfer achlysurol arbennig, nosweithiau allan ac yn ystod yr haf. 8/10

Sunkissed Bronze Instant Self Tanning Mousse – £3.99 (Superdrug)

Dyma fy hoff un! Mae’r lliw ‘dark’ yn berffaith ar gyfer lliw fy nghroen a fy ngholur ac mae’n gwasgaru’n hawdd ac yn ddi-ffỳs. Mae’n gyd ddigwyddiad hefyd mai dyma’r un rhataf ond mae’n sicr nad ydy hynny’n effeithio ar ei ansawdd. Mae’n para’n hir ac nid yw’n mynd i edrych yn flêr yn sydyn iawn. Dw i yn dueddol o gael trafferthion dŵad o hyd iddo mewn ambell siop ond mae ar gael yn Savers ac yn Superdrug. Dw i’n defnyddio’r lliw ‘dark’ ond mae’r lliw ‘medium’ hefyd yn gweddu pan dw i eisiau lliw haul mwy naturiol. 10/10

Ambre Solair No Streaks Bronzer Intense Face Mist – £8.49 (Superdrug)

Dyma spray dw i’n ei roi ar fy ngwyneb fel arfer ar ôl molchi gyda’r nos ac mae’n rhoi lliw haul naturiol heb streaks i ngwyneb. Mae’n eithaf drud i’w brynu ond yn aml iawn dw i’n gweld ei fod ar sêl ac felly’n prynu stoc adeg hynny. Mae arogl hyfryd iddo a dim ond tua 3 eiliad mae’n cymryd i’w roi ymlaen felly nid oes ffỳs o gwbl iddo. 10/10

Felly wedi cymharu’r rhain oll mae’n bwysig nodi bod rhai lliw haul ffug yn dda ar gyfer gwahanol achlysuron ac yn debygol o siwtio pobl eraill ac nid fi. Dw i’n dueddol o ddefnyddio mousse gan fy mod yn ei weld yn haws i’w roi ymlaen na hylif ac yn haws i’w wasgaru a gweld y mannau dw i wedi ei orchuddio. Gobeithio bod y rhain o gymorth i chi yn barod at y partïon Nadolig sydd i ddod.

Diwrnod y Siwmper Nadolig 2017

DIWRNOD-Y-SIWMPER-NADOLIG-TITLE.jpg

Dydd Gwener, y 15fed o Rhagfyr, ydi Diwrnod y Siwmper Nadolig!

Ydi'ch siwmper chi'n barod efo clychau di-ri a bits bach sgleiniog? Nadi? Wel, lwcus mod i wedi creu rhestr fer i chi!

Mae'r canlynol yn dod o wefan ASOS, ble mae'n bosib i chi archebu un diwrnod a derbyn yr eitem y diwrnod wedyn. Hefyd, am £9.95 allwch chi brynnu Premier Delivery sy'n golygu eich bod chi'n cael "ultimate next-day delivery" am flwyddyn gyfa! Dwi efo hwn a dwi wedi safio gyyyyyymaint o bres, so mae o'n fuddsoddiad aaaanhygoel, trystiwch fi.

 

1.

2.

3.

 

4.

5.

 

6.

7.

 

8.

 

Playlist y Nadolig 2017

PLAYLIST-Y-NADOLIG

Nadooooooliiiiiiiiig!!!!!

Mae miwsig yn elfen pwysig iawn adeg y Nadolig, gyda un tinc Nadoligaidd yn llenwi'r enaid gyda cyffro arbennig o annisgrifiadwy.

Felly dyma Playlist y Nadolig 2017, wedi'i baratoi yn arbennig i chi! Tiwns sbeshal i wrando tra'n lapio anrhegion neu'n coginio bakes blasus i'ch cyfeillion.

Cofiwch, os yda chi isio ychwanegu cân, cysylltwch!

Brên Babi

Photo 05-12-2017, 15 10 02.jpg

Fel ‘da chi’n gwbod, ma' Llew bach wedi’n cyrraedd ni ac wedi bod yn goleuni’m mywyd am ‘chydig wythnosau bellach.

Oedd y profiad o feichiogi yn gyfnod lush a nesh i wir mwynhau bob eiliad. Ond oedd y geni a’r dyddiau yn dilyn hynny yn… brofiad a hanner… Dim profiad erchyll o bell ffordd, achos nesh i fwynhau’r rhan fwyaf ohono. Ond fyswn i wedi licio cael gwybod ‘chydig o betha’n gynt, fel pwythau lawr fana a’r ofn eithafol o pŵ am y tro gynta' wedi geni.

Os da chi’n feichiog, trio am fabi neu’n chwilio am anrheg Nadolig i rywun sy’n feichiog, yna mae Brên Babi gan Mari Lovgreen yn llyfr perffaith.

Es i a Llew draw i’r lansiad yn ystod amser stori Llyfrgell Caernarfon. Dim fod Llew ddim callach, am iddo gysgu trw’r cyfan…

Mae’r llyfr yn cynnwys pwtia bach gonast gan amryw famau, gyda phob profiad o feichiogi, geni a magu yn rhai gwahanol i’w gilydd.

Nesh i fflio drw’r llyfr achos oni’n hooked ar ôl gweld faint o bobl aeth trw profiad reit debyg i mi, a faint aeth drw profiada' hollol wahanol. Oni wir wedi rhyfeddu faint o bobl oedd wedi gorfod cael pwythau wedi geni achos oni'n teimlo'n reit 'ych, typical fi'n neud sîn', ond rwan dwi'n deall fod o reit cyffredin. Dwi mor falch mod i wedi darllen y llyfr er mwyn i mi ddeall fod brifo (i raddau) a gwaedu am wsnosa ar ôl geni yn hollol normal. Cynt, oni wir yn meddwl bysa poen lawr fana yn stopio’n syth a fyswn i’n llawn egni. Mewn gwirionedd, oni methu ista a oedd codi allan o’r gwely yn cymryd wmff go iawn.

Roeddwn i’n credu’n gryf o’r cychwyn mai beth sy’n bwysig ydi’ch bod chi’n gwneud beth sydd orau i chi a babi, motch be ma’ pobl erill yn feddwl. Ac mae’r llyfr yma wedi cadarnhau hynny i mi.

Mam hapus = babi hapus, a vice versa!

Cardiau Cŵl Cymraeg!

CARDIAU-CWL-CYMRAEG-TITLE-PIC.jpg

Mae derbyn a rhoi cardiau Nadolig yn draddodiad sy'n diflannu'n ara' deg gyda mwy a mwy o bobl yn ffafrio anfon dymuniadau da yn ddigidol.

Ond mae'r sîn dylunio Cymraeg ar ei ora' ac mae gymaint o gardiau Nadolig Cymraeg bellach mae'n amhosib dewis rhai i'w yrru!

Felly, dyma restr fer o fy hoff gardiau – er does dim digon o le i'w cynnwys nhw i gyd!

 

Draenog

File 09-11-2017, 13 17 38

Mae cardiau Cymraeg yn cŵl, ond mae cardiau Cymraeg wedi'i personoleiddio yn hyd yn oed mwy cŵl! Draw ar wefan Draenog, mae modd i chi bersonoleiddio blaen cardyn. Fydd y cardyn yma yn siŵr o gymryd y lle blaen ar y silff ben tân!

 

Cardiau Eisteddfod Caerdydd 2018 @ Cant a Mil Vintage

File 09-11-2017, 13 16 56

Ewch draw i Cant a Mil Vintage ar gyfer y cardiau arbennig yma – arbennig gan fod yr elw yn mynd tuag at Eisteddfod Caerdydd 2018. Ac mae'r carw geometrig yn on trend go iawn!

 

Oh Susannah Print

File 09-11-2017, 13 18 26

Nid cardiau yn unig mae Oh Susannah Print yn eu cynnig. Ar y siop Etsy mae labeli Cymraeg a hyd yn oed papur lapio! Wir, mae nhw werth eu gweld!

Mae yna llu enfawr o gardiau Cymraeg ar y farchnad, felly atgyfodwch y traddodiad o anfon cardiau gyda cardiau Cymraeg!

Seibiant…

SEIBIANT.jpg

Helo!

Mae Llew Gwynfor wedi cyrraedd y byd dros y penwythnos a mae o wir werth ei weld!

Fydd y blog yn dawel am sbel fach tra fyddai yn y môd magu, ond fyddai’n postio ypdêts a’r fath ar y tudalennau cymdeithasol.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r rhai sydd wedi anfon negeseuon i’n llongyfarch – dwi wir mor mor mor MOR ddiolchgar i bob un wan jac ohona chi *hugs*

Rwan, mai’n amsar bwydo yn y sŵ a’r Llew isho’i frecwast.

Diolch eto am yr holl gefnogaeth!

Penblwydd Hapus #YAGYM!

YAGYM-PENBLWYDD-TITLE-PIC.jpg

Penblwydd hapus i’r Awr Gymraeg yn 5 oed!

Dros y blynyddoedd mae’r awr wedi bod yn adnodd marchnata defnyddiol iawn i amryw o wahanol fusnesa a fentra.

Fel diolch, dyma fideo sydyn gan llond llaw bach o’r rhai sy’n defnyddio’r awr – os fyswn i’n cynnwys pawb sy’n ei ddefnyddio fysa’r fideo yn hyd feature length film!