Dyfal Donc

Os da chi ddim yn gyfarwydd efo Dyfal Donc, lle da chi di bod? Dan y garrag?

“Daw DyfalDonc o’r ddihareb “dyfal donc a dyr y garreg”. Cafodd DyfalDonc ei eni yn ardal greadigol Dwyrain Llundain ond yn 2011 aethom am y bywyd tawel gan sefydlu ein gweithdy yn un o ddyffrynnoedd hardd Gogledd Cymru, Dyffryn Ogwen.”

Gwefan: dyfaldonc.com5418_961308177271057_1306820040962181734_n

Ebost: dyfaldoncysiop@gmail.com

Facebook: @dyfaldonc

Instagram: @dyfaldonc