Mair Jones

mairjonesprints

Lliwiau waw a dyluniadau hyd yn oed mwy waw…

“Bysen i’n ystyried fy nhesthetig i fod yn llawn hwyl a lliw, gan fod rhan fwyaf o fy’n ngwaith yn cael ei ysbrydoli gyda fy’n atgofion plentyndod. Dwi’n hoffi creu patrymau chwareus sy’n gweithio ar hyd pob cyfrwng!”

 

Etsy: mairjonesprints.etsy.com

Ebost: mairjonesprints@gmail.com

Facebook: @mairjonesprints

Instagram: @mairjonesprints